11/03/06 - 02h:38mDenunciar

haiauahaiauah pega esssa foto EU ciça e mari(de azul)

Oiiiiiiiie negdaaaaa

pta kraaa ki num poossro ake hein/?!

ajaiauahaiaah!!

trinkeiiiiiiiiii and vii esssa fottoo axei nu flooggão da ciça haaahaahhha!!!1

Noi na pizzariiaa nu niver da millllaaa.........

maaaaaassssa d++++++ essse dddiiaa =]]Velhoooooooooooo se paaa hj foi bom hahahahahahaa trinkri d+++++++ zueiiiiiiiiiii absurddoooo hahahaha fllaaa nnnddaaa =] huhuhuhuhuh

aewww ciça soh suaa cupiidaaa hhahahaaaahha!! te amooooooooooooo mtoooooooonegda eh iiiiiiisssssssooooooooooo

bjãooooooooooooooooooooooo

marifofa não permite ver os comentários desta foto.

Fotos postadas a mais de 15 dias não podem receber comentários.